• Ελληνικά
  • ENGLISH

Array ( [1] => Array ( [value] => Μέγεθος [type] => Rat ) [2] => Array ( [value] => Χρώμα [type] => Rat ) [3] => Array ( [value] => Τύπος [type] => Rat ) [4] => Array ( [value] => Σειρά [type] => Rat ) )
Καθαρισμός Φίλτρων
Μέγεθος
Χρώμα
Τύπος
Σειρά
SELECT *, Rec_Price - (Rec_Price * Rec_Discount/100) AS finalprice FROM records WHERE Rec_Page_ID = 270 AND Rec_Page_Content = 0 AND Rec_Title <> '' AND Rec_Active = 0 AND find_in_set("376",Rat_MultipleSel3) <> 0 AND ( find_in_set("350",Rat_MultipleSel2) <> 0 OR find_in_set("341",Rat_MultipleSel2) <> 0 ) Order by Rec_Order DESC, Rec_DateStart Desc LIMIT 0 , 999